kids

Actueel

Meidenclub

 

 

 

 

 

 

Lees meer...

Geef me de 5 Onderwijs en autisme

In september 2016 ben ik gestart met het begeleiden van  kinderen op  reguliere basisscholen in Utrecht. In het kader van passend onderwijs krijgen deze kinderen met ASS extra ondersteuning vanuit een zorgarrangement. Dit betekent in de praktijk dat deze kinderen het didactisch niveau van hun klas vaak aankunnen, maar bijvoorbeeld moeite hebben met de invulling van de pauze; moeite hebben met het begrijpen van sociale interacties, het plaatsen van de communicatie in de juiste context, moeite hebben met de emotie-regulatie.

In samenwerking met de Intern begeleider, leerkracht, ouders kijk ik hoe duidelijk en voorspelbaar de klasomgeving/communicatie is. Door o.a observatie en informatie van het kind, ouders, leerkracht, brengen we de problemen in kaart en kijken hoe we hoe er een goed basisfundament (Geef me de 5-methode) gelegd kan worden. Door samenwerking met leerkracht en individuele begeleiding van het kind en een directe communicatie met ouders wordt er een sterke 3-hoek neergezet zodat opgestelde doelen bereikt kunnen worden.

Symposium

In november 2017 werd er door Netwerken autisme provincie Utrecht een symposium georganiseerd:

" Van de diagnose 'autisme' naar ondersteuningsbehoefte in het onderwijs"
Een inspirerende middag waarin docenten, rectoren, zorgcoördinatoren, ouders, zorgprofessionals, ambulant begeleiders en intern begeleiders in het voortgezet onderwijs in de provincie Utrecht met elkaar in gesprek gingen en lezingen konden volgen. O.a over de situatie in Utrecht als het gaat om passend onderwijs (met name havo/vwo) voor leerlingen met autisme, en visie op noodzakelijke ondersteuning voor leerlingen én leraren (én ouders) verteld door Suzanne Boomsma www.autipassendonderwijsutrecht.nl
Ook was er de lezing over een ander perspectief op ‘lastig gedrag’ van een kind met autisme. Wat is de ondersteuningsbehoefte van de leerkracht en de leerling? Gegeven door Suzanne Agterberg-Rouwhorst www.spectrumvisie.nl en www.autismepaspoort.nl 
Een leerzame middag, waarbij het delen van kennis en ervaring centraal stond.

Met mijn ervaring met en kennis van autisme kan ik door (soms eenvoudige) aanpassingen in het dagprogramma, oefening , uitleg, psycho-educatie op maat, bijdragen aan passend onderwijs zodat inclusief onderwijs mogelijk is.

 

 

We hebben 3 gasten en geen leden online