kids

Algemene voorwaarden

Informatie voor intern begeleid(st)ers van basisscholen 

Kennis, ervaring en creativiteit

Het is mogelijk om mijn begeleiding in te zetten via een zorgarrangement vanuit het samenwerkingsverband.
Inmiddels heb ik al een aantal begeleidingstrajecten uitgevoerd op basisscholen in Utrecht. De zorgarrangementen worden door de IB aangevraagd bij SWV Utrecht PO. Het SWV faciliteert de scholen om passend onderwijs aan ieder kind te bieden en zorgt voor een dekkend en passend aanbod van onderwijs en ondersteuning.

Mogelijkheden

Mijn begeleiding is altijd op maat, gericht om de onderwijssituatie passend voor het kind te maken. Hierbij rekening houdend met de mogelijkheden van de school.
De visie en methodiek van Geef me de 5 gebruik ik als richtlijn voor mijn aanpak.

Allereerst start ik met een observatie in de klas, om het kind te leren kennen en te kijken naar het basisfundament.
Dit zijn alle taken vanaf het moment dat het kind in de klas is, tot het weer naar huis gaat. Voor een kind met ASS is het van groot belang dat deze taken duidelijk zijn en voorspelbaar zijn. Dan voelt het kind zich veilig en is er ruimte voor ontwikkeling.
In het eerste deel van de begeleiding werk ik dus nauw samen met de leerkracht aan dit basisfundament.

Daarnaast is het van belang dat het kind handvatten aangereikt krijgt om met de situaties in de klas om te gaan. Dit vraagt veel van de sociale/spel/communicatie vaardigheden van het kind. In samenspel met de aangepaste (verduidelijkte) klassituatie en de meer op ASS aangepaste communicatie vanuit de leerkracht kan het kind ook individuele begeleiding krijgen. In sommige gevallen is het handig om met een klein groepje kinderen te kunnen oefenen. (binnen of buiten de klassituatie)

Natuurlijk worden vanaf de start, de ouder(s)/verzorger(s) betrokken. Er wordt gezamenlijk doelen opgesteld die in een plan van aanpak komen te staan. Dit plan zal samen met ouders, leerkracht en Ib-(st)er op vooraf vastgestelde momenten geëvalueerd worden.  Ook zullen er afspraken gemaakt worden over de manier van onderlinge afstemming.

Het komt ook voor dat er een MDO plaatsvindt waarbij meerdere disciplines die bij het kind betrokken zijn met elkaar de zorg kunnen afstemmen. Ook hieraan kan ik vanuit mijn ASS-expertise een bijdrage leveren.

Om de kennis omtrent ASS ook in een breder verband in de school te borgen, is het mogelijk om het leerkrachten team mee te nemen in het ASS vriendelijk maken van de school/klas omgeving. Dit kan in de vorm van een workshop/lezing.

 

We hebben 2 gasten en geen leden online