SKJ registratie

Met de invoering van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) zijn er veel zaken veranderd in de hulpverlening en de betalingen. Registratie als jeugdzorgwerker is noodzakelijk voor professionals werkzaam bij aanbieders van jeugdhulp die jeugdhulp (doen) verlenen onder verantwoordelijkheid van het college van B&W.

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) beheert het beroepsregister voor professionals in de jeugdsector. Professionals kunnen zich registreren en na 5 jaar herregistreren. Daarbij moeten zij aantonen dat ze hun vakbekwaamheid op peil houden. De geregistreerde professionals houden zich aan de voor hen geldende professionele standaarden en vallen onder het tuchtreglement van SKJ.

U kunt mij vinden in het register

Klik op

https://skjeugd.nl/register/raadplegen/zoeken-in-het-register/

 

Zoek op naam of nummer: 110016409

 

 

 

We hebben 9 gasten en geen leden online