kids

Download de folder

Zo werk ik

In een kennismakingsgesprek bespreken we de hulpvraag en bekijken we de mogelijkheden;  welke vaardigheden zijn al ontwikkeld, wie zijn de betrokken personen, welk doel staat voor ogen, wat kan ik bieden.

Wanneer we tot een overeenkomst komen dan volgt er een begeleidingstraject waarin we elkaar leren kennen en werken aan het gekozen doel. Het traject bestaat uit zes sessies waarvan een half uur contact en een half uur voorbereiding en verslaglegging. De begeleiding wordt afgesloten door een evaluatie, waarbij we kijken naar het behaalde resultaat. Samen besluiten we of de begeleiding het gewenste resultaat heeft opgeleverd en dus voldoende was of dat de begeleiding wordt voortgezet. De doelen worden dan opnieuw bekeken en eventueel bijgesteld.
Natuurlijk kan er in overleg ook gekozen worden voor een ander traject, met een andere urenverdeling.

Hulp op maat

De begeleiding van Floresta kenmerkt zich door het op maat kunnen aanbieden van de hulp. In veel gevallen is het een mix van technieken/methoden/ervaring die vaak het beste resultaat oplevert. In het contact werk ik allereerst aan het opbouwen van een vertrouwensband en aan de bereidheid om samen te werken aan het afgesproken doel. Ik bied structuur aan in de tijd, ruimte en in de werkwijze. Vaak ondersteun ik de gesprekken met visuele hulpmiddelen (denk aan picto’s/(digitale)tekeningen/schema’s) Ook gebruik ik rollenspellen/boekjes/spelmateriaal. Soms spelen  we ook situaties na waarbij je de  vaardigheid die je wilt leren, oefent.. Ik vind het belangrijk om nauw samen te werken met de direct betrokkenen; de ouders, leerkrachten enz. Dit vergroot de kans op een beter resultaat .

Individuele- en groepsbegeleiding

Meestal vindt de begeleiding individueel plaats, maar wanneer er meer kinderen zich aanmelden met een soortgelijke hulpvraag wordt gekeken naar de mogelijkheid om in een klein groepje te werken.

We hebben 2 gasten en geen leden online