kids

Download de folder

Financiering

Wanneer mijn begeleiding gewenst is als ondersteuning bij de opvoeding en de ontwikkeling van uw kind met ASS, dan zijn er verschillende financieringsmogelijkheden.

Floresta helpt, heeft een contract met de Lekstroom gemeenten.
Wanneer u in Houten, Vianen, Nieuwegein, IJsselstein of Lopik woont dan kunt u contact opnemen met het sociaal team van uw gemeente. Er wordt dan een afspraak met je/jullie gemaakt voor een keukentafelgesprek. Hierin wordt de hulpvraag besproken en wordt gekeken of en welke hulp passend en beschikbaar is.(dit heet Zorg In Natura-ZIN)

Een andere mogelijkheid is dat je/jullie al een PGB hebben en dat de zorg van Floresta daaruit betaald kan worden.

Natuurlijk is het ook mogelijk om als particulier de zorg van Floresta te bekostigen.

Werkwijze

In mijn aanpak volg ik de methodiek van Geef me de 5, gericht op leven i.p.v. overleven. Dit aangevuld met Brain Blocks en de kennis die ik in de loop der jaren in de praktijk opgedaan heb.

Ouderbegeleiding

In een kennismakingsgesprek bespreken we de hulpvraag en bekijken we de mogelijkheden;  welke vaardigheden zijn al ontwikkeld, wie zijn de betrokken personen, welke doelen staan voor ogen, uitleg over mijn werkwijze.

Wanneer we tot een overeenkomst komen dan wordt er een plan van aanpak opgesteld en volgt er een begeleidingstraject waarin we elkaar leren kennen en werken aan de gekozen doelen. In veel gevallen zullen we starten met de ouderbegeleiding door allereerst te werken aan het basisfundament. Het verduidelijken van alle taken van opstaan tot naar bed gaan. Zodat door de duidelijkheid en grotere voorspelbaarheid meer rust en veiligheid komt, waardoor er minder probleemgedrag is en meer ruimte om te ontwikkelen. Vervolgens kan het zijn dat er ook individuele begeleiding noodzakelijk is. De frequentie, begeleidingstijd wordt in overleg (met het sociaal team) besproken.

Individuele begeleiding

In het contact met het kind werk ik allereerst aan het opbouwen van een vertrouwensband en aan de bereidheid om samen te werken aan het afgesproken doel. Ik bied structuur aan in de tijd, ruimte en in de werkwijze. Vaak ondersteun ik de gesprekken met het kind met visuele hulpmiddelen (denk aan picto’s/tekeningen/schema’s, Brain Blocks) Ook gebruik ik eventueel rollenspellen/boekjes/spelmateriaal. Ik maak gebruik van de interesses en de humor van het kind om aan te sluiten.
Individuele begeleiding bestaat vaak uit een uur per sessie(45 min. contact en 15 min. voorbereiding /verslaglegging)

Zowel de ouderbegeleiding als de individuele begeleiding vindt plaats in de thuissituatie.

Samenwerken

Naast de ouders zijn er vaak nog andere VIP’s (Very Important Persons)rondom het kind; denk aan een peuterspeelzaal leidster, leerkracht, oppas, grootouders, familie.
Het is belangrijk om de belangrijke mensen in het leven van je kind te betrekken bij de begeleiding. Hoe meer afstemming en éénduidigheid er is hoe duidelijker en overzichtelijker de wereld wordt voor je kind.
Er bestaat dus de mogelijkheid om binnen de begeleiding in gesprek met de VIP’s af te stemmen, uitleg te geven over ASS , hoe dat zich specifiek bij jouw/jullie kind uit en wat de aanpak is.

Proces

Bij de start wordt ook besproken op welk moment er geëvalueerd wordt. Tijdens de evaluatie kijken we naar het behaalde resultaat. Samen besluiten we of de begeleiding aansluit bij de hulpvraag, of de doelen gehaald zijn. Gezamenlijk wordt gekeken of er een verlenging van de zorg (herindicatie bij ZIN) gewenst/noodzakelijk is.

 

 

 
We hebben 8 gasten en geen leden online