Uit de praktijk

berniceGraag geef ik een aantal voorbeelden van hoe ik werk. Zo krijg je een beter een beeld van wat ik doe tijdens de begeleiding. Natuurlijk kan ik hier niet alles beschrijven, want ik doe nog veel meer.

Ik heb toestemming gekregen om deze voorbeelden te gebruiken. Ik heb de namen en leeftijden iets veranderd, zodat de privacy beschermd blijft.

Voorspelbaarheid in ingewikkelde sociale situaties (Jason, 10 jaar)

“Het is elke keer een ramp! De vorige keer ook, ik moest de hele tijd ingrijpen. Jason was superdruk en hij speelde niet leuk samen. Ik mag toch wel verwachten dat een jongen van 10 dit zelf kan?!” De vader van Jason kijkt me met grote ogen aan. We hebben het over afgelopen woensdag, toen er een vriendje bij Jason kwam spelen. Jason zit erbij en voegt toe: “Het was helemaal niet leuk. Tim wilde de hele tijd naar huis en papa werd steeds boos.” Ik vraag Jason te vertellen hoe het spelen ging. Terwijl hij vertelt, leg ik hem uit hoe het kan dat Tim steeds naar huis wilde. “Oh, dus als ik alles steeds afpak, dan schrikt hij van mij.” 

Lees meer

Voor verwijzers

  • Voor verwijzers op zoek naar passende begeleiding voor een kind met (een vermoeden van) autisme.

De belangrijkste zaken:

  • De begeleiding richt zich op kinderen tussen 3 en 12 jaar oud met autisme of een vermoeden daarvan. (Begeleidingsaanbod)
  • Floresta heeft een contract met de Lekstroom gemeenten. (Website-sociaal team Houten)
    Wanneer je denkt dat Floresta passende hulp zou kunnen bieden, vul dan het contactformulier in met de volgende informatie: 

◊  De hulpvraag
◊  Het beoogde doel van de begeleiding
◊  Contactinformatie en wanneer je telefonisch bereikbaar bent

Lees meer

Praktische zaken

Tel: 06 20728754
Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Particulier
Het is mogelijk om als instelling/bedrijf/stichting of particulier de begeleiding/workshop/presentatie van Floresta aan te vragen. Er kan desgewenst een offerte gemaakt worden. Wanneer we tot overeenstemming komen zal er een schriftelijke overeenkomst worden opgesteld. U ontvangt vervolgens een factuur voor gewerkte uren.

Zorg in Natura(ZIN)
Wanneer u begeleiding heeft aangevraagd via het sociaal team van de Lekstroom gemeente, dan ontvangt u ZIN (Zorg in Natura) De betaling en administratie van jeugdzorg wordt door de gemeente geregeld. (Website-sociaal team Houten)

PGB
Heeft u een PGB, dan zal er eerst gekeken worden of er geen ZIN mogelijk is (dit is voorliggend). Wanneer dit niet zo is, dan kan er een overeenkomst voor zorg d.m.v een PGB ondertekend worden. U ontvangt dan maandelijks een factuur, die u doorstuurt naar de SVB.

Zorgarrangement:
Scholen in Utrecht kunnen een zorgarrangement aanvragen bij het Samenwerkingsverband. Floresta stelt een offerte op. Deze wordt door de Ib(st)er naar het samenwerkingsverband gestuurd. Wanneer de zorg wordt toegekend, kan de begeleiding starten en stuurt Floresta de factuur naar de school.

Floresta hecht veel waarde aan een juiste verwerking van de persoonlijke gegevens en heeft dan ook maatregelen genomen om je persoonsgegevens beter te beschermen.
Ik informeer je daarom graag over het privacy beleid van Floresta. Dit register is opgesteld vanwege de nieuwe Europese privacywetgeving in 2019 (AVG).

Het register van verwerkingsactiviteiten informeert je onder andere over:

-De gegevens die ik van u/jou verzamel en voor welke doeleinden deze gebruikt worden.

-De maatregelen die ik heb genomen om uw/ jouw persoonlijke informatie te beveiligen.

-Welke rechten je hebt met betrekking tot uw/ jouw persoonlijke gegevens en hoe u/ je deze rechten kunt uitoefenen. 
(register verwerkingsactiviteiten)

Met de invoering van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) zijn er veel zaken veranderd in de hulpverlening en de betalingen. Registratie als jeugdzorgwerker is noodzakelijk voor professionals werkzaam bij aanbieders van jeugdhulp die jeugdhulp (doen) verlenen onder verantwoordelijkheid van het college van B&W.

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) beheert het beroepsregister voor professionals in de jeugdsector. Professionals kunnen zich registreren en na 5 jaar her-registreren. Daarbij moeten zij aantonen dat ze hun vakbekwaamheid op peil houden. De geregistreerde professionals houden zich aan de voor hen geldende professionele standaarden en vallen onder het tuchtreglement van SKJ.

U kunt mij vinden in het SKJ register.

Zoek op naam of nummer:
Bernice van Slooten - 110016409

Natuurlijk doe ik mijn uiterste best zorgvuldig te handelen en de begeleiding goed uit te voeren. Toch kan het voorkomen dat u van mening bent dat dit niet is gebeurd en heeft u hierover een klacht. Ik stel het op prijs als u mij hierover persoonlijk benadert, zodat we hierover het gesprek aan kunnen gaan. Ik realiseer me dat dit niet voor iedereen een gemakkelijke stap is. Een goed gesprek kan echter van beide kanten veel duidelijkheid geven, waardoor we mogelijk samen tot een oplossing van het probleem kunnen komen. Uw klacht biedt mij de mogelijkheid de dienstverlening zo nodig te verbeteren.

Wanneer we er samen niet uitkomen dan kunt u zich wenden tot het Klachtenportaal Zorg. waarbij Floresta is aangesloten.
In de folder van het klachtenportaalzorg kunt u lezen hoe u uw klacht kunt melden.