Voor verwijzers

  • Voor verwijzers op zoek naar passende begeleiding voor een kind met (een vermoeden van) autisme.

De belangrijkste zaken:

  • De begeleiding richt zich op kinderen tussen 3 en 12 jaar oud met autisme of een vermoeden daarvan. (Begeleidingsaanbod)
  • Floresta heeft een contract met de Lekstroom gemeenten. (Website-sociaal team Houten)
    Wanneer je denkt dat Floresta passende hulp zou kunnen bieden, vul dan het contactformulier in met de volgende informatie: 

◊  De hulpvraag
◊  Het beoogde doel van de begeleiding
◊  Contactinformatie en wanneer je telefonisch bereikbaar bent

Wanneer ik het contactformulier binnen heb, neem ik (binnen 5 werkdagen) contact op. Ik geef dan aan of er op dat moment sprake is van een wachtlijst. Samen maken we een inschatting van wat passende begeleiding inhoudt en hoeveel uur en welk tijdspad er nodig is. Als huisarts neem je contact op met het sociaal team en schrijf je een verwijsbrief. Het sociaal team zorgt dan voor een indicatie. Wanneer ik die ontvangen heb, kan de begeleiding starten.
Het sociaal team kan (indien er plaats is) direct cliënten doorverwijzen.
Voor intern begeleiders kan ik een offerte opstellen die met een aanvraag naar het samenwerkingsverband gestuurd kan worden. Wanneer deze aanvraag gehonoreerd wordt, kunnen er praktische afspraken gemaakt worden.
Nadat de aanmelding in gang gezet wordt en goedgekeurd is (door het sociaal team of het samenwerkingsverband), volgt er een kennismakingsgesprek met de betrokkenen. (Werkwijze)