Begeleidingsaanbod

"Wat kan ik voor je doen?"

Kinderen:
Mijn begeleiding richt zich op kinderen tussen 3 en 12 jaar met autisme of een vermoeden daarvan.
Het allerbelangrijkste doel van de begeleiding is dat het kind uiteindelijk zo zelfstandig mogelijk functioneert en daarbij ervaart: “ik kan het!”.

Dit zijn de vormen van begeleiding die ik aanbied:

Begeleiding thuis:
Wanneer er (een vermoeden van) autisme geconstateerd is bij een kind, vraagt dit in eerste instantie van de ouder(s)/verzorger(s) een andere manier van kijken en opvoeden. In de thuisbegeleiding kijken we samen naar de manier van denken en doen van je kind. Wat gaat goed en waar en wanneer loopt het stroef. Op basis hiervan maak ik een begeleidingstraject op maat. Dit is vaak een combinatie van ouderbegeleiding en individuele begeleiding van het kind. Soms is het nodig ook andere belangrijke volwassenen voor het kind te betrekken bij de begeleiding, zoals grootouders, vaste oppas, vrijwilligers of andere hulpverleners. Tevens kan ik waar nodig en behulpzaam een bijdrage leveren aan overleg met andere betrokken partijen zoals school of sportvereniging.

Individuele begeleiding wordt (meestal) thuis gegeven, de frequentie spreken we van tevoren af. De ervaring leert dat de begeleiding wekelijks of tweewekelijks plaatsvindt.De begeleiding is maatwerk voor het kind en de situatie waarin het zich nu bevindt. Ik maak daarbij gebruik van mijn kennis en ervaring.

Begeleiding op school:
Autisme beïnvloedt het hele leven. Zo kan het kind problemen tegenkomen op school bij het leren, samenwerken en samen spelen op school. Het uitgangspunt van begeleiding op school is dat het kind het mee kan leren en kan meedoen met de klas, op een manier die voor alle betrokkenen prettig is. Samen met de ouders, leerkracht(en) en/of intern begeleider bespreek ik wat er speelt en wat er nodig is. Vaak komt hier een begeleidingstraject uit voort dat bestaat uit een combinatie tussen individuele begeleiding van het kind op school en praktische voorlichting aan de leerkracht(en) of het hele team.

Voorlichting en workshops:
Meer kennis leidt tot meer inzicht en begrip en tot een betere aansluiting bij het kind met autisme. Dit is zowel voor het kind als zijn omgeving een goede ontwikkeling. Het betekent een betere aanpak en voor alle betrokkenen meer rust. Wil je bijvoorbeeld dat je team weet hoe je een klasomgeving of een dagprogramma voorspelbaar en duidelijk kunt maken? Is het voor jouw peuterspeelzaal handig als de medewerkers weten hoe je een peuter met autisme begeleidt? Wil je in het buurtcentrum een algemene avond organiseren voor ouder(s)/verzorger(s) met een kind met autisme? Voor deze en andere vragen  bied ik workshops en voorlichtingsbijeenkomsten op maat aan. 

Observatie en consult
Soms komt het voor dat bijvoorbeeld een leerkracht of intern begeleider goed heeft gekeken naar het gedrag van het kind, maar hulp nodig heeft bij het inzetten van helpende strategieën. Of dat je benieuwd bent of de ingezette acties het meest effectief zijn voor het kind en/of de school. Voor dat soort situaties bied ik kortdurende interventies op maat aan zoals observatie of kort consult.

Werkwijze
De begeleiding is maatwerk voor het kind en de situatie waarin het zich nu bevindt. Ik maak daarbij gebruik van mijn kennis en ervaring. Voor specifieke methodes die ik gebruik.(werkwijze)

Neem contact op voor de mogelijkheden! (contactformulier)